رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: تعیین میزان کلی رعایت استانداردهای ایزو در نشریه‌های علمی- پژوهشی فارسی در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی.
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی از نوع توصیفی. داده‌ها با استفاده از سیاهه وارسی از صفحه‌های عنوان، فهرست مندرجات، عناوین مکرر، پانویس‌ها، چکیده‌ها، اطلاعات صفحه اول مقالاتت در نشریه، ساختار استناد به منابع، و فهرست منابع در 9 نشریه ایرانی گردآوری شده است.
یافته‌ها: میانگین میزان همخوانی در 9 نشریه مورد بررسی 42/63 بود. نشریه گنجینه اسناد با 31/72 درصد بیشترین میزان همخوانی را نشان داده است. میزان رعایت استانداردها نسبت به قبل بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compliance of Persian LIS Journals with ISO Standards for Publication

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Izadi
  • Zamineh Amirpour
MA. Student, Knowledge and Information Science, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Examining compliance with (ISO) standards for Publication by Persian LIS Journals.
Methodology: A checklist was used to collect data from the title page, table of contents, running titles, footnotes, abstracts, articles' first page, and references of 9 journals.
Finding: Compliance rate was 63.42%. Highest rate belonged to Ganjine Asnad with 72.31%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly journals
  • library and information science (LIS)
  • ISO standards for publication
دیانی، محمد حسین؛ شیردل، شهلا (1386). بررسی و مقایسه چکیده فارسی مقاله‌‌های مجله‌‌های علمی-پژوهشی حوزه علوم انسانی با استاندارد ایزو214. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 10 (4)، 37-52.

فتاحی، رحمت­الله (1385). مدیریت نشریه­های ادواری: جنبه­های نظری و کاربردی گزینش، فراهم­آوری، سازماندهی و ارائه خدمات ادواری­ها  (چاپی و الکترونیکی). تهران: دبیزش.

گیلوری، عباس (1374). بررسی میزان همخوانی نشریات فارسی با استاندارد ایزو. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

گیلوری، عباس، و دیگران (1390). میزان همخوانی نشریه­های علمی- پژوهشی فارسی کشاورزی با استانداردهای نشر مؤسسه بین­المللی ایزو. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات: ویژه­نامه علم­سنجی، 66 (4)، 5-27.

مختاری، حیدر (1382). انطباق چکیده مقاله­های نشریه­های دانشگاه­های علوم پزشکی و دستورالعمل­های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (1391). فهرست نشریات علمی دارای اعتبار آبان 1391. تهران: کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور.

هاشمی، سمیرا (1390). بررسی میزان همخوانی نشریه­های دسترسی آزاد بین­المللی کتابداری با استانداردهای ایزو. پایان­نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

Iso 8 (1977). Presentation of periodicals.Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 18 (1981). Content list of periodicals.Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 30 (1966). Bibliographical strips. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 214 (1976). Abstract for Publications and Documentation. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 215 (1986). Presentation of contributions to periodicals and other serials.Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 690 (1987). Bibliographic references _ Content, forms and Structure. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 999 (1975). Index of a Publication.Iso International s Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 3297 (1986). International Standard serial Number  (ISSN) .Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 5122 (1979). Abstract sheets in serial publications.Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 6357 (1985). Spine titles on books and other publication. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 7275 (1985). Presentation of title information series. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information.  (3rd ed.) Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 9115 (1987). Bibliographic identification of contributions in serials and books. Iso Standards Handbook 1: Documentation and information.  (3rd  ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Iso 9115 (1987). Bibliographic identification of contributions in serials and books.Iso Standards Handbook 1: Documentation and information.  (3rd ed.). Switzerland: International Organization for Standardization.

Kovendi, D. (1975). The presentation of socumentation, library, and archives. Journals and the ISO Standards.Unesco Bulletin for Libraries, 29 (4), 206-219.

Lopez-Cozar, E. D. (1999). ISO standards for the presentation of scientific periodicals: Little known and little used by Spanish biomedical journals. Journal of Documentation, 55 (3), 288-309.

Lopez-Cozar, E. D., & Perez, R. R. (1995). A model for assessing compliance of scientific journals with international standards. Libri, 45 (3-4), 145-159.

Singh, S., & Singh, S. (1990). Library and Information Science Periodicals in India: a study towards standardization. Herald of library science, 29 (3-4), 200-212.