چرا پژوهشگران استناد می‌کنند؟: پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

هدف: دانستن اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان چه وقت در تألیفات، گزارش‌های پژوهشی و تدریس روش تحقیق به آثار دیگران استناد می‌کنند.
روش/ رویکرد پژوهش: دیدگاه همه اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از سیاهه ‌وارسی برگرفته از مقاله گارفیلد (1996) بررسی شده است.
یافته‌‌ها: ارائه منابع برای مطالعه بیشتر، اثبات ادعاها، اعتباربخشی به داده‌ها و قسمتی از واقعیت ـ اثبات‌های فیزیکی و غیره، روش‌شناسی، اثبات روایی ابزارهای مورد مطالعه، و غیره از مهم‌ترین دلایل استناد ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why Researchers Cite?: Views of the Academics of Shahid Bahonar University of Kerman

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajedini 1
  • Ali Sadat-Moosavi 2
  • Fakhrosadat Hashemi-Nasab 3
1 Faculty Member of Department of Knowledge and Information Science, Shahid Bahonar University of Kerman
2 PhD Candidate, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University
3 MA in Sociology
چکیده [English]

Purpose: Knowing why the academics of the Shahid Bahonar University of Kerman, cite others works in their books, research reports, and teaching research methods.
Method/ Research Design: Views of the academics are surveyed using a checklist adopted from Garfield's paper (1996).
Findings: Main reasons for citing others works are recommending resources for further study to students, proving claims, validating data, physical proving, and introducing methodologies and tools to their students. Introducing works which discuss an idea or a concept for the first time stands at 5th place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific communication
  • Shahid Bahonar University (Kerman)
  • Citation

پریرخ، مهری؛ فتاحی، رحمت‌‌اله (1384). راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی. تهران: کتابدار.

پشوتنی‌زاده، میترا؛ کوکبی، مرتضی (1388). بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران. مجله کتابداری و اطلاع­‌‌رسانی، 12 (3)، 65-86.

حری، عباس (1376). اهمیت و ضرورت به‌کارگیری منابع خارجی در پژوهش‌های کشور. فصلنامه کتاب، 8 (4)، 7-12.

حقیقی، محمود (1381). کاربرد استناد در نگارش‌های علمی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 32 (2)، 215-232.

دیانی، محمدحسین (1382). گلوگاه‌های پژوهش در علوم اجتماعی. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای، 1382.

سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین (1379). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی- فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

عصاره، فریده (1377). تحلیل استنادی. فصلنامه کتاب، 9 (3 و 4)، 34-45.

گارفیلد، یوجین (1376). چگونه استناد کنیم؟. ترجمه (عبدالحسین فرج‌‌ پهلو، مترجم). مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 3 (1و2)، 127-141.

مهراد، جعفر (1386). چرا ارزیابی؟ نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی: بعدی تازه در نمایه‌سازی. سخنرانی در اولین همایش سراسری علم‌‌سنجی در علوم پزشکی، اصفهان، 15/12/1386.

Garfield, E. (1996). When to Cite? Library Quarterly, 66 (1), 419-458.

Harwood, N., & Petric, B. (2011). Performance in the citing behavior of two student writers. Retrieved Jan. 1 2012, from http://wcx.sagepub.com/content/29

Ramos, M. A., & Melo, J. G. (2012). Citation behavior in popular scientific papers: What is behind obscure citations? The case of ethnobotany. Scientometrics, 92 (3), 711-719. Retrieved Jan. 1 2012, from http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-012-0662-4

Sangwal, K. (2012). Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors. Scientometrics, 92 (3), 643-655. Retrieved Jan. 1 2012, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3416982/

Scharnhorst, A. & Thelwall, M. (2005). Citation and hyperlink networks. Current Science, 9 & 10, 1518-1524.