نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

این مقاله به بررسی ]نحوه[ ویراستاری 48 نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی آلمانی‌زبان و بین‌المللی می‌پردازد. داده‌ها از (سر)ویراستاران نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در بهار 2003 و به‌وسیله پرسشنامه‌های معتبر گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عرضه نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی مانند سایر نشریه‌ها در ده سال گذشته بسیار پویا بوده است. نقش فعالان ]در این زمینه[ بارزتر از نقش نویسندگان و حتی خوانندگان است. بیشتر خوانندگان در بخش عمومی کار می‌کنند و غالباً کتابدار یا محقق هستند. جالب اینکه علمی، مرزهای زبانی را به آسانی درهم نمی‌‌ریزد. به‌علاوه، رعایت استانداردهای علمی (نوع خط‌مشی داوری، گستره فهرست مآخذ، و مانند آن) در نشریه‌های انگلیسی‌زبان در مقایسه با نشریه‌های آلمانی‌زبان، بسیار چشمگیرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library and information science journals: an editor survey

نویسندگان [English]

  • By: Ch. Schloegl, W. Petschnig
  • Translated by: R. Marefat 1
  • I. Habibi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • editor survey
  • journal study
  • journal profiles
  • library and information science (LIS)