سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

در قرن حاضر، بیشترین تلاش جامعه پرداختن به دانش و تخصص فنی لازم برای یافتن، به‌کارگیری، و ارزیابی اطلاعات است. ما در جامعه‌ای غنی از اطلاعات زندگی می‌کنیم که میزان اطلاعات و آگاهی مردم در آن هر سال بیشتر می‌شود. در این مقاله مفهوم سواد اطلاعاتی و ویژگی‌های فرد باسواد اطلاعاتی بیان می‌شود، سپس چگونگی شکل‌گیری و تکامل این مفهوم و ارتباط آن با کتابخانه‌های آموزشگاهی بررسی می‌شود. اهمیت جای گرفتن این مفهوم در دل فعالیت‌های علمی و آموزشی با ذکر موارد تأثیرگذار و تأثیر فناوری اطلاعات؛ و همچنین گنجاندن مفهوم سواد اطلاعاتی در استانداردهای برنامه‌های آموزشی در ایالات متحده دیگر قسمت‌های مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information literacy in an information society

نویسندگان [English]

  • By: Ch. S. Doyle
  • Translated by: F. Khoshtarashe Passandiedeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infromation literacy
  • Teaching information literacy
  • information society