تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تعداد وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران در حال افزایش است در حالی که، پیوندهای معنایی یا شناختی و ارتباطات بین آنها به‌ندرت مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفته است. برای کشف روابط معنایی که به‌طور طبیعی در سایت‌های مشابه از نظر ماهیتی و عملکردی وجود دارد، لازم است نخست محتوا و صفحات آنها تحلیل شود. هدف این پژوه، تحلیل محتوایی وب‌سایت‌هایی است که تاکنون توسط 34 دانشگاه ایرانی ایجاد شده است. نتایج بررسی حاضر آشکار ساخت که بیشتر صفحات وب دانشگاه‌های ایران با نمایه ارزیابی وب و انتظارات کاربران مطابقت دارند، اما بعضی این گونه نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Iranian academic and research web-sites

نویسندگان [English]

  • By: A.H. Farajpahlou
  • Translated by: A. Moradmand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic websites
  • Research websites
  • Iran
  • Content Analysis