ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

رشد فرهنگ و تمدن انسانی بیانگر توجه و علاقه انسان به کتاب و کتابت است. قبل از اختراع چاپ، صنعت کتاب‌نویسی یا وراقت از مهم‌ترین حرفه‌ها بود. بیشتر افرادی که به این حرفه رو می‌آوردند یا خود از دانشمندان و بزرگان روزگار خویش بوده و یا در خدمت دانشمندان بوده‌اند. وراقان نقش بسیار زیادی در رشد و توسعه کتابخانه‌ها داشته‌اند. مغازه‌ها و دکه‌های وراقان، محفل مباحثات علمی دانشمندان بود، گفت‌گوهای علمی در این دکه‌ها رواج فراوان داشت و معمولا نتیجه این گفت‌وگوها، نقد و حاشیه و ترجمه یا شرح کتاب‌های موجود، و یا تولید کتابی جدید بوده است. ریشه‌یابی واژه وراقت، نقش وراقان در توسعه کتابخانه‌ها، خدمات وراقان به دانشمندان، مجالس علمی در مغازه‌های وراقان، و تهیه سیاهه‌ای از وراقان دانشمند تلاشی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of copyists and papermakers in development of libraries

نویسنده [English]

  • H. Salim-Gandomi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copying a text
  • copyists
  • libraries development
  • scholar copyists
  • copyists' shops