نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی سازمان بهزیستی استان اردبیل

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه عمومی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور نیازسنجی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل براساس متغیرهای شهر، شغل، مدرک تحصیلی، جنسیت، و سن انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای کارت عضویت کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در سال 1382 با برآورد تقریبی 9421 نفر (9421N=) است. حجم نمونه به‌شیوه نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از روش کوکران 370 نفر (370N=) تعیین شد. پژوهش به روش پیمایشی مقطعی انجام شده است. برای توصیف داده‌ها از شاخص‌هایی از قبیل فراوانی و درصد نیاز به مواد دیداری و شنیداری، فراوانی و درصد نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت، فراوانی و درصد مهم‌ترین منبع کسب اطلاعات، فراوانی و درصد دلایل مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، اولویت‌بندی منابع اطلاعاتی مورد نیاز استفاده‌کنندگان؛ و برای تحلیل و استدلال از آزمون‌های کای اسکوئر (X2)، کروسکال والیس، و Uمان ویتنی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد 84 درصد از کل مراجعان، جهت کسب اطلاعات، به مواد دیداری و شنیداری و 2/83 درصد به بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت نیاز دارند. مهم‌ترین منبع کسب اطلاعات مراجعان استانی کتاب بوده است. بیشترین فراوانی دلایل مراجعه به کتابخانه‌های عمومی رفع نیازهای تحقیقاتی و انجام پروژه‌های درسی بوده است. مهم‌ترین اولویت‌های موضوعی مراجعان نیز به‌ترتیب عبارتند از: علوم و تکنولوژی، هنرها، ادبیات، علوم اجتماعی، روان‌شناسی و فلسفه، کلیات، جغرافیا و تاریخ، دین و مذهب، و زبان‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need measurement concerning information resources of public libraries

نویسندگان [English]

  • B. Sattari 1
  • M. Javaheri 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil Province
  • Public libraries
  • Getting satisfaction from
  • Library resources