لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

مهم‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی شاغل در آن است، بنابراین سرمایه‌گذاری در مورد این نیرو و تربیت آن امری ضروری است. با توجه به تغییر و تحول‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، پرورش نیروی انسانی سازمان‌ها نیز باید در سایه برنامه‌های آموزشی صحیح و متناسب با این تغییر و تحول‌ها صورت گیرد. کتابداران و اطلاع‌رسانان، به‌عنوان نیروهای انسانی شاغل در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، از این امر مستثنا نیستند و با توجه به تحول‌های فناورانه در محیط کارشان نیاز به فراگیری دانش و مهارت‌های جدید دارند. بنابراین، برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی باید در جهت فراهم‌آوری این نیازهای مهارتی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان حرکت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity for revision of library and information sciences educational programs, regarding new skills needed by librarians and information scientists

نویسنده [English]

  • Z. Tahavori

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information sciences educational programs
  • Influence of information technology
  • Librarians' needed skills
  • Revision