پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت کتابخانه‌های عمومی وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری شهر اصفهان است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. سؤالات پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است: الف) بررسی وضعیت کتابخانه‌ها از نظر نوع ساختمان، سال تأسیس، اعضاء و مراجعان، وضعیت منابع و نوع رده‌بندی، نرم‌افزار مورد استفاده، ساعات فعالیت، و شیوه اداره کتابخانه؛ ب) ویژگی‌های کتابداران از نظر تعداد، مدرک تحصیلی، و تطابق مدرک با حرفه. جامعه آماری 14 کتابخانه بزرگ و فعال شهر اصفهان بود. یافته‌ها نشان داد کتابخانه‌های وابسته به شهرداری، که همه بعد از انقلاب اسلامی تأسیس شده‌اند، از نظر امکانات، تجهیزات، ساختمان، کتابداران شاغل، و تطابق مدرک تحصیلی وضعیت مناسبی داشته و تاحدودی توانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the public libraries of Isfahan city

نویسنده [English]

  • M.R. Abazary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public libraries
  • Isfahan Islamic Culture and Guidance Office
  • Isfahan
  • Municipality Isfahan