بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

2 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

کتابخانه‌های تخصصی پشتیبانان اصلی سازمان‌ها در پیشبرد اهداف آنها هستند. بررسی وضعیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان اصفهان از نظر مجموعه‌سازی،  خدمات، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و بودجه، موضوع اصلی این پژوهش است. روش پژوهش، پیمایشی با نگرش توصیفی است. اطلاعات از طریق ارسال پرسشنامه به جامعه آماری، که 22 کتابخانه تخصصی را دربرمی‌گیرد، گردآوری و 21 پرسشنامه تکمیل شده، معادل 2/95 درصد، دریافت شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کتابخانه‌های مورد مطالعه در مجموع دارای 253944 جلد کتاب و 1201 عنوان نشریه ادواری هستند. 8/42 درصد از کتابخانه‌ها از نظام رده‌بندی دهدهی دیویی و 4/52 درصد از رده‌بندی کتابخانه کنگره استفاده می‌کنند. 3/14 درصد مواد غیرکتابی مجموعه را چکیده‌نویسی، 8/23 درصد نمایه‌سازی، و 8/4 درصد چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی می‌کنند. 5/11 درصد کتابخانه‌ها دارای کمیته انتخاب هستند. 1/57 درصد به کاربران خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند، و 8/23 درصد صفحات وب مستقل دارند. 2/51 درصد کارکنان زن و 8/48 درصد مرد بوده و از آن میان 9/4 درصد کارشناس ارشد، 1/34 درصد کارشناس، و 9/4 درصد کاردان کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده‌اند. مجموعه‌سازی و سازماندهی مناسب منابع کتابی و غیرکتابی، ارائه خدمات نوین اطلاع‌رسانی، آموزش منابع انسانی مطابق با پیشرفت‌های جهانی، تخصیص فضا و بودجه کافی و مطلوب از جمله پیشنهادات پژوهشگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the present situation of special libraries in Isfahan Province and offering suitable solutions

نویسندگان [English]

  • M. Maleki 1
  • A. Shabani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • special libraries
  • Isfahan Province