بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشکده‌ای، از مهم‌ترین مراکز اطلاع‌رسانی و اشاعه دانش هستند که اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران را در زمینه‌های موضوعی مختلف در اختیار آنها قرار می‌دهند و دانشجویان نیز می‌توانند برای تهیه منبع اطلاعاتی مورد نیاز خود به آن رجوع کنند. آشنایی با شیوه بهره‌گیری از کتابخانه جایگاه قابل توجهی در آموزش دانشجویان دارد. استفاده از کتابخانه بستگی به آشنایی هر دانشجو با کتابخانه و نیاز اطلاعاتی او دارد. تصور می‌شود اکثر دانشجویان با نحوه استفاده از کتابخانه و منابع آن آشنا نیستند که باعث عدم بهره‌گیری مطلوب آنها از کتابخانه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه و همچنین تعیین و شناسایی میزان آشنایی این دانشجویان با انواع خدمات کتابخانه و منابع کتابخانه‌ای است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته، ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه بوده که در قالب 17 سؤال تهیه و تنظیم گردیده است. نتایج نشان داد که دانشجویان با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف کتابخاه دانشکده خود آشنایی ندارند و بیشترین دلیل آنها برای مراجعه به کتابخانه، مطالعه درسی است. همچنین نتایج نشان داد که کتابداران نقش بسیار مهمی در آموزش دانشجویان ایفا می‌کنند و آموزش در زمینه شیوه بهره‌گیری از کتابخانه، با همکاری کتابداران و استادان نتیاج چشمگیری را به‌همراه خواهد داشت. فقدان منابع کافی در کتابخانه‌ها، بیشترین سهم را در عدم مراجعه دانشجویان به کتابخانه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the range of students of Azad Islamic University, North Tehran Unit's acquaintance with the library and its use

نویسندگان [English]

  • N. Bani-Eghbal 1
  • L. Assadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Range of familiarity
  • Library use
  • Students
  • College libraries