ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اطلاعات و به تبع آن، نیازهای اطلاعاتی، با سرعتی فزاینده در حال افزایش‌اند. در این میان، بسیاری از کاربران به علل مختلف قادر به درک نیاز اطلاعاتی خود نیستند، بنابراین، روشی مورد نیاز است تا بتوان به کمک آن اطلاعات موجود را در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران به‌کار گرفت. در کتابخانه‌های سنتی، این مشکل به کمک مصاحبه مرجع و ارائه خدمات مرجع حل شده است، از آنجا که در محیط الکترونیک نیز نیاز به خدماتی مشابه خدمات مرجع سنتی وجود دارد، لازم است با درنظر گرفتن مقتضیات خاص محیط الکترونیک و امکاناتی که این محیط دراختیار ما می‌گذارد، خدمات مناسب در این کتابخانه‌ها ارائه شود. در این مقاله با مطرح ساختن خدمات مرجع سنتی، انواع روش‌های ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering reference services at electronic environment

نویسنده [English]

  • A. Hamidi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference services
  • Electronic environment
  • Traditional libraries
  • Reference interview