اضطراب کتابخانه‌ای در میان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز برمبنای ویژگی‌های زمینه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری گروه پژوهشی سایبرمتریک آماری، دانشگاه ولورهمپتون انگلستان

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: همبستگی میان ویژگی‌های زمینه‌ای مانند جنسیت، رشته‌ و ترم تحصیلی و میزان اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز در ابعاد هشت‌گانه اضطراب کتابخانه‌ای (دسترسی به منابع، دسترسی به خدمات، فرایند جست‌وجوی اطلاعات، تجهیزات مکانیکی، استفاده از کتابخانه، سواد کتابخانه­ای، کارکنان کتابخانه و ساختمان کتابخانه) بررسی شده ­است.
روش/ رویکرد پژوهش: نسخه اصلاح‌‌شده مقیاس اضطراب کتابخانه­ای چندبُعدی ون­کمپن را  123 دانشجو برای این مطالعه پیمایشی تکمیل کرده‌‌اند.
یافته­ها: 79 درصد از پاسخ‌گویان سطوح متوسط و بالای اضطراب را تجربه می­کنند. دانشجویان کتابداری و اطلاع‌‌رسانی کمترین، و دانشجویان رشته‌های کودکان استثنایی و تربیت بدنی بیشترین میزان اضطراب را در اکثر ابعاد نشان داده­اند. اضطراب کتابخانه‌ای مردان در تمامی ابعاد آن بالاتر از زنان بود. بیشترین میزان اضطراب کتابخانه­ای را دانشجویان ترم دوم و کمترین میزان اضطراب را دانشجویان ترم سوم نشان ‌داده‌‌اند. در ابعاد هشت‌گانه اضطراب کتابخانه­ای، اضطراب دسترسی به خدمات بیشترین، و اضطراب همکاری کارکنان کتابخانه کمترین میانگین را نشان داده است. 
نتیجه‌‌گیری: اضطراب کتابخانه‌‌ای عارضه‌‌ای جدّی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان‌‌شناسی دانشگاه شیراز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library Anxiety among Students of the faculty of Education and Psychology Based on their Contextual Characteristics

نویسندگان [English]

  • M.A. Erfan-manesh 1
  • F. Didehgah 2
  • M. Mohammadi 3
1 Assistant Professor of Knowledge & Information Science, Shahid Beheshti University
2 PhD Student , Statistical Cybermetrics Research Group, University of Wolverhampton, UK
3 Assistant Professor of Educational Science, Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: Probability of correlation between gender, field of study, grade, of students and
the level of eight dimensions of library anxiety were examined.
Design/Methodology/Approach: Sample comprised of 123 students. A revised version of
Van Kampen's Multidimensional Library Anxiety Scale was used.
Findings: 79 percent of students have experienced average and high levels of anxiety. Library
and Information Science students showed the least, while students of Exceptional
Children and Sport Science showed the highest level of anxiety. Male students experienced
higher levels of library anxiety than females, and econd and third term students
respectively showed lowest and highest levels of library anxiety. Access to services showed
evoked highest level of anxiety, wheras contact with the and library staff caused the lowest
level, on average.
Conclusion: Library anxiety is a common among postgraduate students of the Faculty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library anxiety
  • Academic libraries
  • postgraduate students
  • Shiraz University