ارزیابی عملکرد اداره ‌‌کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور استان اردبیل

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: ارزیابی عملکرد اداره‌کل اطلاع‌‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) و ارائه راهکار و پیشنهاد به‌‌منظور بهبود و اصلاح سیستم ارزیابی عملکرد آن
روش/رویکرد پژوهش:. جامعه آماری این پیمایش تمامی کارکنان اداره مربوطه شامل 74 نفر، و 1500 نفر کاربران فعال آن است. تعداد 306 نفر از بین کاربران، 57 نفر از بین کارکنان و 8 نفر از بین مدیران براساس جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه محقق‌‌ساخته، و برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون t تک‌‌نمونه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش استفاده شد.
یافته‌‌ها: منظر مشتری بالاترین سطح توازن، و بعد ازآن منظر فرایندهای داخلی بهترین سطح توازن را داراست. دو منظر رشد و یادگیری و مالی در پایین‌‌ترین سطح توازن قرار دارند.
نتیجه‌‌گیری: عملکرد در دو منظر مشتری و فرایندهای داخلی متوازن و در دو منظر مالی و رشد و یادگیری غیرمتوازن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance appraisal of the Information Services Department of the National Library of Iran using Balanced Score Card methodology

نویسندگان [English]

  • S. Nabizadeh-Kivi 1
  • E. Momeni 2
  • R. Khanipour 3
  • R. Maleki 2
1 M.A. in LIS
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Allameh Tabatabaei
3 Assistant Professor, National Library of Iran
چکیده [English]

Purpose: Exploring strengths and weaknesses of the services provided by the Department
of Information Services and making suggestions for improvement.
Design/Methodology/Approach: Statistical population consists of the total number of 74
staff and 1500 active users of the services. 306 user and 57 staff, as well as 8 managers were
selected as the sample, using Morgan Table of sample selection.
Findings: Customer perspective has the highest level of balace, then internal processes.
Learning and finanacial perspectives won the lowest balance scores.
Conclusion: Performance was balanced for customer and processes perspective, and imbalanced
with regard to finance and learning.