نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: شناسایی آموزش‌‌های مورد نیاز برای پرورش مهارت‌های کتابداران برای خدمت به کاربران با آسیب بینایی است.
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهارت‌ها و تخصص‌های لازم برای کتابداران در قالب 21 مقوله از منابع استخراج شد؛ و سپس با استفاده از پرسشنامه آنلاین، رویکرد کتابداران کتابخانه‌های نابینایان و استادان رشته کتابداری در ایران بررسی شد.
یافته‌ها: اکثر کتابداران و همچنین اساتید رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی برنامه‌های آموزشی موجود را به‌منظور کسب مهارت‌های لازم برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای به کاربران با آسیبب بینایی کارآمد نمی‌دانند. حدود 85 درصد کتابداران و 55 درصد استادان با اختصاص یک درس اختصاصی به این موضوع موافق هستند. موضوعاتی که باید در این درس مورد بحث قرارگیرند، اولویت‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: دانشجویان رشته کتابداری نیاز مبرمی به آشنایی با مسائل مرتبط با کاربران با آسیب‌های بینایی و به‌طور کلی کاربران با معلولیت‌های جسمانی و روانی دارند. با وجودد اینکه در مورد موضوعات مورد نیاز برای آموزش مهارت‌های مربوطه، فاصله زیادی بین عمل و نظر در رشته کتابداری وجود ندارد، اما این فاصله در مورد اختصاص یک درس اختصاصی بیشتر است. همچنین با توسعه فناوری‌های مختلف در کتابخانه‌ها، موضوعات مرتبط با آنها بیشتر مورد ترجیح کتابداران و استادان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Staff Training for Library Services for Visually Impaired Users: Viewpoints of Librarians and LIS Educators in Iran

نویسندگان [English]

  • B. Rasuli 1
  • N. Naghshineh 2
  • E. Heidari 3
1 MA student in LIS, University of Tehran Research Assistant, Library and Information Science Laboratory, University of Tehran
2 Faculty member of LIS department, University of Tehran Director, Library and Information Science Laboratory, University of Tehran
3 M.A. in LIS
چکیده [English]

Purpose: Examines skills required by librarians serving  visually impaired people (VIP) information needs.
Methodology: Skills were identified through review of literature.  Skills were grouped in 21 subject categories. An online questionnaire containing question relevant to all categories was designed and distributed among librarians and LIS educators across Iran. Responses have analyzed by descriptive statistics (for close questions) and a content analysis (for open questions). Data was used for modeling a course.
Findings: The majority of respondants think that current LIS curriculum is insufficient for the purpose. About 85% of librarians and 55% of LIS educators agree that a course should be added to the curriculum.
Conclusion:  We need to know more about VIP and mentally or physically handicapped. Therefore, more consideration to this issue is vital to improve library services to VIPs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library services
  • LIS Education
  • Visually Impaired Users
  • Iran