نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان صدا و سیما

چکیده

موضوع پژوهش حاضر شناسایی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما، میزان استفاده آنان از منابع، و نیز شناخت موانع در دستیابی به اطلاعات است. این پژوهش با استفاده از تحقیق پیمایشی انجام شده و فاقد فرضیه است. تجزیه و تحلیلی اطلاعات نشان می‌دهد که پژوهشگران به استفاده از منابع فارسی بیشتر تمایل دارند (50 درصد). همچنین 60 درصد افراد جامعه مورد تحقیق اطلاعات مورد نیاز خود را از کتاب کسب می‌کنند. هدف از کسب اطلاعات نیز انجام طرح‌های تحقیقاتی (70 درصد)، روزآمد کردن اطلاعات تخصصی (18 درصد)، و ترجمه و تألیف (9 درصد) است. مهم‌ترین مانع در دسترسی به اطلاعات، نبود منابع مورد نیاز در کتابخانه عنوان شده است (51 درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information needs of the Center for research, Studies and Programmed Measurement of Islamic Republic of Iran Broadcasting Corporation (IRIB)

نویسنده [English]

  • M. Goone Farahani

کلیدواژه‌ها [English]

  • The IRIB Center for Research
  • Researchers
  • information needs
  • Information sources
  • accessing infromation