نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده

بازگشت به مرحله بی‌سوادی یعنی از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن که از کمبود مطالعه در نوسوادان نشأت می‌گیرد. برای جلوگیری از بازگشت به بی‌سوادی و حفظ و تقویت سواد در نوسوادان لازم است برنامه‌های ویژه‌ای درنظر گرفته شود و نوسوادان تحت پوشش آن قرار گیرند. در این میان نظام آموزشی غیررسمی و کتابخانه‌های عمومی سهم مهمی دارند. کتابخانه‌ها در جهت حمایت از آموزش و تحقیق، منابع و اطلاعات  مورد نیاز نوسوادان را فراهم می‌کنند. بنابراین، نظام آموزشی بدون حمایت کتابخانه‌ها نمی‌تواند خودآموزی را برای همه افراد جامعه فراهم کند. هدف مقاله حاضر ارائه راه‌های مؤثر در جلوگیری از بازگشت مجدد نوسوادان به بی‌سوادی و یادآوری نقش کتابخانه‌های عمومی به مسئولان جهت توجه جدی به نیازهای مطالعاتی سوادآموزان و تأثیر کتابخانه‌های در گسترش و تقویت آموزش نوسوادان و کم‌سوادان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public libraries' role in preventing relapse back of new literates into illiteracy

نویسنده [English]

  • R. Tajabadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • adult education
  • new literates
  • Public libraries
  • Education
  • Literacy
  • relapse into illiteracy