جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کتابداری و اطلاع‌رسانی حوزه‌ای است که به آموزش کتابداران می‌پردازد. این حوزه با تولید، توزیع، و استفاده از دانش مدون ارتباط دارد. در این میان، نظام‌های سازماندهی دانش یکی از بخش‌های اصلی کتابداری و اطلاع‌رسانی و آکنده از زبان مدیریتی و فنی است. در جامعه متجدد امروز، این نظام‌ها دارای نقش و کارکرد منحصر به‌فردی هستند که کتابداران باید، به‌منظور آشکار کردن پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظام‌های سازماندهی دانش، به تحلیل انتقادی آنها بپردازند. اما کتابداران معمولا فاقد نگرش انتقادی هستند. در نوشتار حاضر سعی می‌شود تا مفهوم کتابدار از دیدگاه یک منتقد اطلاع‌رسانی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله با مسئله فقدان منتقد اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود و سپس علل نیاز به منتقد اطلاع‌رسانی ویژگی‌های فردی، و اینکه کتابداران جدید چگونه می‌توانند این مسئولیت خطیر را به نحو احسن انجام دهند، مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Criticism: where is it?

نویسندگان [English]

  • By: J. Anderson
  • Translated by: H. Shoja'ee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science
  • knowledge organization systems
  • information critic