میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه زابل

چکیده

پژوهش حاضر میزان تولید اطلاعات علمی که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل و عوامل مؤثر در کاهش و افزایش این تولیدات را از بدو تأسیس (1378) تا پایان سال 1384 بررسی می‌کند. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش شامل 98 نفر از اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه زابل است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ذوق و علاقه تحقیق، آشنایی با زبان‌های خارجی، ارتباط با محافل و مراکز تحقیقاتی و علمی داخلی و خارجی، روش تخصیص بودجه، و آشنایی با کامپیوتر و اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی از عوامل مؤثر در تولید اطلاعات علمی است و مدت زمان تصویب طرح‌ها و گزارش‌های تحقیقی، اشتغال به کارهای اجرایی و اداری، وجود مسائل و مشکلات معیشتی از موانع تولید علم به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the scientific information production by academic staff at Zabol University, and the factors affecting their increase or decrease

نویسنده [English]

  • Z. Asadzadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific information
  • academic staff
  • Zabol University
  • production of information