عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

رضایت کاربران در هر سازمانی محور اساسی پویایی آن به حساب می‌آید. در کتابخانه‌های تخصصی به‌عنوان نهادهایی که وظیفه برآوردن نیازهای اطلاعاتی و ارتقای دانش و آگاهی کارکنان سازمان متبوع را برعهده دارند، این امر اهمیتی دو چندان می‌یابد. "کیفیت خدمات" مفهومی عینی و قابل ارزیابی و شناخت است که به‌منظور ارزیابی عملکرد کتابخانه به‌کار می‌رود. در حالی که رضایتمندی عاملی ذهنی و مبتنی بر احساسات است که با ارزیابی برون‌داد سازمان ارتباط دارد. بنابراین، به اعتقاد برخی، کیفیت خدمات دلیلی بر رضایت کاربران نیست. به این ترتیب راهکارهای دست‌یابی به رضایت کاربران در مورد سازمان‌های مختلف، متفاوت است و به نوع مراجعان آنها بستگی دارد. در یک کتابخانه تخصصی ارائه خدمات به‌موقع به کاربران، به‌روز کردن فراورده‌ها و خدمات، ارائه انواع متفاوتی از خدمات به روش‌های متفاوت، و از همه مهم‌تر دخیل دانستن مراجعان و بازخوردشان در ارزیابی مؤثر خدمات و فراورده‌های کتابخانه‌ای، محورهای اساسی برای کاربرمدار بودن و در نتیجه پویایی این نوع کتابخانه است و باید هر نوع راهکاری در این زمینه حول این محورها ارائه شود. در این مقاله گزینه‌های مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربر در قالب چهار عامل زمان، همگانی با تحولات جدید، تنوع خدمات، و ارزیابی خدمات از دیدگاه خود کاربران، به تفصیل بررسی و اهمیت و ارتباط هر یک از عوامل فوق مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting library users' satisfaction especialy in special libraries

نویسنده [English]

  • A. Taherian

کلیدواژه‌ها [English]

  • special libraries
  • Satisfaction
  • service quality
  • user-orientation
  • technological developments
  • user studies