درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

2 دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

بازتاب درک ضرورت وجود فلسفه‌ای در کتابداری که بدان وسیله بتواند ضمن بازنمون هویت و تنظیم اهداف، به رشد و شکوفایی علمی و حرفه‌ای خود بپردازد، در قالب رهیافت‌های متعددی جلوه کرده است. اما از میان همه دیدگاه‌های مختلف موجود در این زمینه، دو رهیافت‌ شناختی و متافیزیکی – که مهم‌ترین رهیافت‌های فرانظریه‌ای است که تاکنون در کتابداری شناخته شده است – به‌عنوان سؤالات اساسی فلسفه در کتابداری مطرح می‌باشد. رهیافت‌های مورد اشاره شاید ناشی از این تفکر است که کتابداری به‌دلیل سروکار داشتن با کل دانش و فرهنگ، و تمرکز آن بر شکل، ساختار، نظم، و ارتباط درونی دانش، فلسفه‌اش نیز باید همانند یک فلسفه محض و تمام عیار، به یک فراعلم تبدیل شود. لذا به‌دنبال این نگرش فلسفی، نظریه "فراکتابداری" مطرح شده که در متن این مقاله با تفصیل بیشتر به آن پردخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the philosophy of librarianship with and emphasis on cognitive and metaphysical metatheoretical guidelines

نویسندگان [English]

  • A. Jowkar 1
  • F. Motamedi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • Librarianship
  • cognitive approach
  • metaphysical