تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1375-1382)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

این پژوهش به تحلیل استنادی مقالات منتشرشده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1375 تا پایان سال 1382 پرداخته و در آن کوشش شده است با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، میانگین تعداد استنادها، نوع منابع مورد استفاده، زبان، و نیم عمر انواع منابع تعیین شود. همچنین قانون بردفورد برای شناسایی مجلات هسته مورد استفاده قرار گرفته و مؤلفان هسته نیز تعیین شده است. پراستفاده‌ترین عناوین مورد استفاده و گرایش موضوعی استنادها نیز مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که به 659 عنوان مقاله 7073 بار استناد شده، تعداد متوسط استنادها 73/10 استناد است، بالاترین میزان استناد در میان انواع منابع اطلاعاتی (43/48 درصد) مربوط به کتاب‌هاست، 75/54 درصد از استنادها به زبان فارسی است، و کتاب‌ها با 7 سال و 8 ماه بالاترین و منابع الکترونیکی با 1 سال و 3 ماه پایین‌ترین میانگین نیم عمر را دارند. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد، مجلات هسته فصلنامه کتاب 142 مورد، پیام کتابخانه 131 مورد، Journal of the American Society for Information Science 97 مورد، اطلاع‌رسانی با 79، College and Research Libraries 54 مورد استناد، و دفتر کتابداری دارای 35 مورد استناد هستند. گرایش موضوعی استنادها نیز نشان می‌دهد که موضوع مواد و منابع با 74/17 درصد بیشترین استفاده را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of articles published in the Iranian library and information journals during 1375-1382

نویسنده [English]

  • E. Kianmehr

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Articles
  • library and information journals