بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی وضعیت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور از نظر نیروی انسانی است و به این منظور، میزان تحصیلات؛ رشته تحصیلی مدیران و کارکنان کتابخانه‌ها؛ نسبت مدیران و کارکنان متخصص به غیرمتخصص؛ و میزان آشنایی، تسلط، و مهارت مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف کتابخانه در استفاده از امکانات و تجهیزات رایانه‌ای و شبکه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. 75 کتابخانه مرکزی دانشگاهی و پژوهشی جامعه پژوهش در این تحقیق را شکل داده‌اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیران کتابخانه‌های مورد مطالعه از نظر مدرک تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند (9/42 درصد دکترا و 5/38 درصد کارشناس ارشد). 47 درصد از مدیران کتابخانه‌ها تحصیلات کتابداری و اطلاع‌رسانی دارند و 8/52 درصد از کارکنان کتابخانه‌ها دیپلم و زیردیپلم هستند. وضعیت مدیران و کارکنان کتابخانه‌ها در استفاده از امکانات و تجهیزات رایانه‌ای و شبکه‌ای مناسب و مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the present status of the manpower in academic and research libraries in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Radmehr 1
  • Z. Hayati 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • research libraries
  • library managers
  • library staff
  • network equipments