ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقاله حاضر نتایج پژوهشی در مورد ارتباطات آماری میان پدیدآورندگی برحسب تعداد مؤلفان، تعداد واژگان/ اصطلاحات مهم در عنوان مقالات، تعداد منابع استنادشده، و تأثیر استنادی مجموعه‌ای متشکل از 467 مقاله منتشرشده در مجله بین‌المللی > علم‌سنجی<، بین سال‌های 1999 تا 2003، را ارائه می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کنترل رشد پویای استنادها و میانگین تأثیر استنادی مقالات به‌شدت به پدیدآورندگی بستگی دارد که خود از طریق تعداد مؤلفان به ازاء هر مقاله سنجیده می‌شود. آزمون مجذورگی مشخص کرد که تعداد منابع استناد شده در مقالات و تأثیر استنادی آنها به هم وابسته‌اند. همچنین درجه پیوستگی خطی نسبتاً بالایی بین تعداد دفعات استنادشده به مقاله و تعداد منابع موجود در آن دیده می‌شود. در ادامه، تحلیل‌ها نشان داد که در هیچ‌یک از مراحل تجمع، پیوستگی آماری معناداری بین تأثیر استنادی و تعداد واژگان مهم در عناوین مقالات وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical relationship of some basic bibliometric indicators in scientometrics research

نویسندگان [English]

  • By: A. Uzun
  • Translated by: F. Danesh 1
  • M. Ryazi pour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • scientometric
  • citation impact title words
  • Authorship