همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

همکاری علمی و تألیف مشترک یکی از رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی است که در طول چند دهه گذشته بر اهمیت، دامنه، و شیوه‌های آن افزوده شده است. همکاری علمی را می‌توان بازتاب فعالیت‌ها و رویکردهای جامعه علمی به‌شمار آورد. مطالعه و بررسی این مقوله می‌تواند به جامعه‌شناسی علم نیز کمک کند. این مقاله، ضمن مرور تاریخچه و تعاریف مختلف این مفهوم، به بررسی جوانب مختلف پدیده همکاری علمی و مسائل مطرح در آن پرداخته و الگوهای مختلف همکاری علمی، شبکه‌های تألیف مشترک، روش‌های مورد استفاده، و نیز مزایای گوناگون همکاری علمی را به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific collaboration and information production: a glance at concepts and current models of co-authorship

نویسندگان [English]

  • M. Rahimi 1
  • R. Fattahi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific collaboration
  • co-authorship
  • paradigms
  • production of science