تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و عضو هیئت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

2 هیئت علمی مدعو گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

مقاله حاضر با استفاده از آمارها و شاخص‌های مؤسسه اطلاعات علمی به بررسی وضعیت تولیدات علمی نمایه‌شده ایران در پایگاه وب‌آوساینس (دبلیو.اُ.اس.) در سال 2005 و 2006 می‌پردازد. از تعداد 6748 عنوان تولید علمی ایران در سال 2006، تعداد 6682 عنوان در پایگاه نمایه‌نامه استنادی جامع علوم (اس.سی.ای.ای.)، 193 عنوان در پایگاه نمایه‌نامه استنادی علوم اجتماعی (اس.اس.سی.ای.) و تعداد 16 عنوان در پایگاه نمایه‌نامه استنادی هنر و علوم انسانی (ای. و اچ.سی.آی.) نمایه شده است. این رقم در مقایسه با سال 2005، حدود 21 درصد رشد نشان می‌دهد. در هر دو سال، بیشتر تولیدات علمی ایران در قالب مقاله و به زبان انگلیسی بوده است. در عین حال، از تنوع زبانی و ارائه مدارک علمی سال 2006 کشورمان نسبت به سال 2005 کاشته شده است. براساس آمارهای وب‌آوساینس، پرکارترین نویسندگان سال 2006 ایران، م.م. هروی و م. دهقان بوده‌اند که به‌ترتیب با 57 و 47 عنوان تولید علمی، حدود 55/1 درصد از کل تولیدات علمی نمایه‌شده ایران در پایگاه‌های مذکور را منتشر کرده‌اند. تا اسفند 1385، مقاله ”Absorption of water vapor on activated carbon: a briefoverview” با 16 استناد، به‌عنوان پراستنادترین تولید علمی سال 2006 ایران محسوب شده است. همچنین، بیشتر تولیدات علمی ایران، در گروه موضوعی “Chemistry Multidisciplinary” نمایه شده است. نشریه Applied Mathematics and Computation نیز با انتشار 161 عنوان مقاله، بیشترین سهم را در انتشار تولیدات علمی سال 2006 کشورمان برعهده داشته است. از مجموع 19 نشریه نمایه‌شده ایران در پایگاه‌های مؤسسه اطلاعات علمی، تنها تعداد 6 عنوان در پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده است. این 6 نشریه نیز حدود 18/4 درصد از کل تولیدات علمی ایران را منتشر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI statistics

نویسندگان [English]

  • A. Norouzi Chakoli 1
  • H. Noormohammadi 2
  • E. Vaziri 3
  • A. Etemadifard 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • production of science
  • ISI
  • Science Citation Index
  • social science citation index
  • arts and humanities index
  • Web of Science