مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی با دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری ‌اطلاعات در دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: تشخیص اختلاف بین سواد‌اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، و دانشجویان رشته فناوری اطلاعات دانشگاه تهران است.
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی - تحلیلی از نوع کاربردی
یافته‌ها: میزان آشنایی و مهارت دانشجویان هر‌دو رشته در تمام زمینه‌های مورد بررسی، شامل: میزان مهارت در استفاده از ابزارهای جست‌وجو و بازیابی اطلاعات، میزان آشنایی با منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته تحصیلی‌، میزان مهارت در ارزیابی منابع اطلاعاتی، میزان آشنایی با مسائل اخلاقی مربوط به اطلاعات، میزان مهارت در استفاده از خدمات و قابلیت‌های اینترنت، و میزان آشنایی با زبان انگلیسی در‌حد بالایی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: هر دو فرضیه پژوهش رد، و مشخص شد برخلاف یافته‌های بختیارزاده، بین میزان سواد‌ اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، و فناوری ‌اطلاعات دانشگاه تهران و جنسیت آنان اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Information Literacy of Library & Information Science, and Information Technology MS Students at Tehran University

نویسندگان [English]

  • M. Niknam Vaziveh 1
  • F. Khosravi 1
  • S. Talebi 2
1 Assistant Professor of National Library of Iran
2 M. A LIS. Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Purpose: Measuring differences between Information Literacy of LIS, and IT MS students in the University of Tehran
 
Design/Methodology/Approach: A questionnaire was distributed among the two groups for data collection.
 
Findings: Both knowledge and skills of students, including using search and retrieval tools, familiarity with sources in their discipline, evaluating information resources, knowledge of ethical issues related to information, skills in the using Internet services and facilities, and knowledge of English language is high.
 
Conclusion: IL among both groups is at a high level. Both hypotheses of the study were rejected as no statistically meaningful difference was found between LIS vs IT students, nor between male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Comparative study
  • MS students
  • library and information science (LIS)
  • Information Technology (IT)
  • Tehran University