هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای گروه‌های پژوهشی و معاونت‌های پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌ای از کتاب‌های لاتین تهیه‌شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی سال‌های 1380-1383 و تعداد دفعات استفاده از آنها به تفکیک سال و گروه پژوهشی است. یافته‌های پژوهش نشان داد که طی این چهار سال، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین کتاب‌های تهیه‌شده برای سه گروه پژوهشی وجود ندارد. در تمام گروه‌های پژوهشی فراوانی کتاب‌هایی که حتی یک‌بار هم استفاده نشده‌اند، بیش از فراوانی سایر کتاب‌هاست. به‌طور کلی 4/41 درصد از کتاب‌های تهیه‌شده طی این سال‌ها، حتی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین هزینه صرف شده برای خرید کتاب‌ها و میزان استفاده از آنها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین هزینه هر بار استفاده از کتاب‌ها، به تفکیک سال و گروه‌های پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of cost-beneficence and usage of the English books purchased from Tehran Book Fair by Jihad Keshavarzi Research Institute

نویسندگان [English]

  • F. Tasviri Ghamsari 1
  • Mohammad Reza Jahan-nama 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost-Benefit
  • Tehran Book Fair
  • purchase
  • usage
  • Jihad Keshavarzi Research Institute