فراهم‌آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

هدف: شناخت وضعیت فراهم‌آوری منابع الکترونیکی به‌عنوان بخش مهمی از کار مجموعه‌سازی در کتابخانه‌‌های دیجیتالی ایران.
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی از نوع کاربردی. داده‌های مربوط به 19 کتابخانه دیجیتالی در سراسر ایران با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.
یافته‌ها: رایج‌ترین راه برای سفارش منابع الکترونیکی، سفارش از طریق کارگزاری‌ها و پرکاربردترین روش برای تهیه آنها، خرید الکترونیکی منابع است. فقط 37 درصد کتابخانه‌های دیجیتالیی ایران کمیته تخصصی پویش منابع دارد و در تمامی این کمیته‌ها مدیر کتابخانه دیجیتالی از اعضای ثابت است.
 نتیجه‌گیری: کتاب‌ها و نشریات، بیشترین اولویت فراهم‌آوری در میان انواع منابع الکترونیکی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquisition of Electronic Resources in Iranian Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Hamid Reza Radfar 2
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Purpose: Examining the situation of acquisition of electronic resources as an important part of collection development in Iranian digital libraries.
Methodology/approach: The research was carried out as a survey, and data of 19 digital libraries all over Iran was gathered by researcher made questionnaire.
Findings: Finding shows that the most popular way for ordering the electronic resources is order to dealers. The most applied way for preparing of electronic resources is by purchase and only 37% of digital libraries have a special committee for scanning traditional resources.
Results: Books and periodicals are in the highest level of priorities in acquisition among all type of materials and ordering by dealer and purchasing of materials are the more applicable ways in acquisitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • collection development
  • Acquisition
  • electronic information resources
  • Iran
افشار زنجانی، ابراهیم (1385). مدیریت مجموعه. در دائرة­المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی. (ج 2، ص 1703- 1708(. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

باختر، دردانه (1381). زمینه­یابی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

زائرحیدری، عصمت (1380). بررسی وضعیت مجموعه­سازی نشریات الکترونیکی در کتابخانه­های مرکزی دانشگاهی دولتی تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

فهیم­نیا، فاطمه (1386). بررسی کنسرسیوم­های خرید اطلاعات علمی توسط دانشگاه­های ایران و جهان و ارائه مدل مناسب برای آن. پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.

ماهرالنقش، بابک (1383). بررسی روش­های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه­های دیجیتالی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

Brown, M. S. (2001). New techniques and algorithms for acquiring, restoring and displaying digital collections. Unpublished doctoral dissertation, University of Kentucky, Lexington.

Evans, E. G., & Zarnosky, M. (2000) .Developing library and information center collections.Santa Barbara: Library limited.

Defelice, B., and Constance, R. (2006) .Digital library of earth systems education: Collection assessment. Against the grain, 18(5), 30-38.

Galyani Moghaddam, G. (2009) .Library consortia in developing countries: an overview. Program: electronic library and information systems, 43(1), 94-104.

Jensen, K. (2009) .Engaging faculty through collection development utilizing online survey tools.Collection building, 28 (3), 117-121.

Kim, H. (2005). Developing semantic digital libraries using data mining techniques.  Unpublished doctoral dissertation, University of Florida, Gainesville.

Liu, G. (2009). ERM system implementation in a consortium environment. Library management, 30 (1/2), 35-43.

Marriott, R. (2008). Let’s stick together: collaborative purchasing of electronic journals in National health services. Health information & libraries, 25 (3), 218-224.

Wolf, M. G. (1983). Impact of technology on the academic research library collection and collection development policy: Perceptions of the directors and collection development librarians of association of research libraries’ member institutions and network officials. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Wulfekoetter, G. (1961). Acquisition work: processes involved in building library collection. Seattle: University of Washington Press.