مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

در این پژوهش، ابتدا با بررسی و مطالعه اولیه، از میان پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار غیررایگان، چهار پایگاه‌های اطلاعاتی ebrary، Netlibrary، Questia، و Safari انتخاب شدند و سیاهه وارسی جامعی در چهار مقوله اطلاعات کلی، خصیصه‌های جست‌وجو، گزینه‌های نمایش، ذخیره و بازیابی، و ویژگی‌های منحصر به‌فرد تدوین گردید. با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، شامل مطالعه مستندات و گزینه راهنمای پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار، برای کسب آگاهی‌های اولیه و شناخت کافی در مورد کیفیت و عملکرد رابط هریک، از روش پیمایش تطبیقی استفاده شد و تلاش شد تا براساس معیارهای مشخص، ویژگی رابط کاربر هریک از پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی معین شود. نتایج این پژوهش نشان داد که در چهار مقوله مورد بررسی به‌ترتیب Netlibrary و Questia با 40 امتیاز در جایگاه اول، و ebrary  و Safari با کسب 36 و 35 امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. اما به‌طور کلی در زمان طراحی رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار توجه به همه معیارهای مطرح شده در الگوی پیشنهادی این پژوهش توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and comparison of interfaces of international book-oriented databases

نویسندگان [English]

  • R. Alijani 1
  • L. Dehghani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • ebook
  • database
  • Digital library
  • user-interface
  • ebrary
  • Netlibrary
  • Questia
  • Safari