وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه بیمارستان مهدیه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران می‌باشد. جامعه پژوهش 56 نفر از اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری است و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ای که شامل 28 سؤال باز بود استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که هدف از جستجوی اطلاعات اعضای هیئت علمی، روزآمد کردن اطلاعات تخصصی است. منابع اطلاعاتی رایج مورد استفاده آنان، کتاب‌های تخصصی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه برای دستیابی به منابع الکترونیکی نیاز به آموزش دارند. اکثر اعضای هیئت علمی نیاز به آموزش شیوه جستجو و اطلاع‌یابی در اینترنت را در خود احساس می‌کنند. برای بازیابی اطلاعات از کلیدواژه استفاده می‌کنند و برای دستیابی به اطلاعات از اینترنت و پایگاه‌‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند. اعضای هیئت علمی برای تولید مطالب علمی از زبان انگلیسی استفاده می‌کنند و بیشترین تولیدات علمی آنان نیز انتشار مقاله در نشریات داخلی می‌باشد. در پایان مهم‌ترین مشکل دسترسی به اطلاعات را کافی نبودن منابع عنوان کرده‌اند. طبق آزمون t انجام شده، اعضای هیئت علمی دارای مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Information Literacy of Academic Staff of Departments of Librarianship in Government and Non-government Universities in Tehran and Its Impact on Their Creation of Scientific Information

نویسنده [English]

  • L. Azad Pile'rood

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • academic staff
  • Information seeking
  • scientific production