معماری پایگاه اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پایگاه اطلاعاتی از عناصر اصلی در نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات است و مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره شده است که به‌صورت مجتمع و فاقد افزونگی مورد استفاده هم‌زمان چندکاربر قرار می‌گیرد. بنابراین، هرگونه تغییر و تحولی که در ذخیره و بازیابی اطلاعات در بستر پایگاه‌های اطلاعاتی روی دهد متأثر از معماری پایگاه‌های اطلاعاتی است. معماری پایگاه‌های اطلاعاتی مباحثی همچون عناصر و ساختار تشکیل‌دهنده پایگاه‌های اطلاعاتی، نحوه طراحی سطوح مختلف آن و مشخص کردن کارکرد هریک از آنها، و روابط بین این سطوح و چگونگی ارتباط اطلاعات با یکدیگر را دربرمی‌گیرد. شرط لازم برای ذخیره‌سازی مناسب اطلاعات و در نهایت، چگونگی دستیابی کاربران سطح خارجی به آن نیازمند توجه کافی به مباحث مطرح در مبانی پایگاه‌های اطلاعاتی و کسب دانش و مهارت لازم و شناخت استانداردهای مهم در این زمینه و سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی است. به‌گونه‌ای که نادیده گرفتن هریک از آنها ممکن است موجب اختلال در کارکرد نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات شود و مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی را در انجام وظایف با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. در مقاله حاضر، معماری پایگاه اطلاعاتی مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین اجزای دیگری مانند سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی و وظایف مدیر پایگاه اطلاعاتی جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture of Databases

نویسنده [English]

  • Y. Norouzi

کلیدواژه‌ها [English]

  • databases architecture
  • database management system
  • database manager