تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسلام مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری

چکیده

این پژوهش با روش تحلیل استنادی به بررسی الگوی رفتار استنادی مؤلفان در 5 مجله کتابداری پرداخته تا چگونگی استفاده محققان از منابع علمی را نشان دهد. از 5 عنوان مجله کتابداری طی یک دوره 4 ساله، 5854 استناد استخراج گردید. نتایج حاصله نشان داد که مجله فصلنامه کتاب و Journal of the American Society for Information Science پراستنادترین مجله‌های فارسی و خارجی در این حوزه بوده‌اند. همچنین 55 درصد استنادها را منابع خارجی و 45 درصد را منابع فارسی پذیرفته‌اند. از کل مجموع استنادها، کتاب‌ها با 2249 استناد، بیشترین تعداد استناد را به خود اختصاص داده‌اند، و سپس مجله‌ها با 2094 استناد قرار دارند. نویسندگان این حوزه، تمایل بیشتری به کارهای انفرادی داشته‌اند. همچنین 78 درصد مقالات این مجله‌ها تألیفی بوده و اعضای هیئت علمی با 50 درصد بیشترین درصد نویسندگان مقالات را تشکیل داده‌اند. کتابداران در نگارش مقالات بیشترین سهم را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Articles in Library Journals (1380-1383)

نویسنده [English]

  • R. Maghsoodi Derye

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation
  • Citation analysis
  • Library and information science
  • Journals