بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور سنجش و ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی است اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه از جامعه آماری به‌دست آمده است. در این پژوهش، حوزه موضوعی فعالیت‌های محققان، نوع، زبان، شکل (ساختار) اطلاعات مورد نیاز، موارد کاربرد، شیوه‌های دستیابی، و محمل‌های انتقال اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز محققان را مجلات تخصصی با 5/93 درصد، اینترنت 1/93 درصد، و کتاب با 7/67 درصد تشکیل می‌دهند. موارد استفاده از اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی نشان داد که مطالعه و پژوهش با 3/97 درصد، انجام طرح‌های تحقیقاتی با 8/82 درصد، و روزآمدسازی اطلاعات تخصصی با 8/66 درصد دارای بیشترین فراوانی هستند. از میان انواع منابع اطلاعاتی مورد استفاده، 3/35 درصد از اعضای هیئت علمی بیشتر از اطلاعات متن کامل، 9/28 درصد از چکیده مقالات، و 2/21 درصد از اطلاعات آماری استفاده می‌کنند. همچنین 98 درصد از اعضای هیئت علمی بیشترین اطلاعات مورد استفاده خود را منابع انگلیسی ذکر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Information Needs of the Academic Staff at Agricultural Research and Education Organization

نویسنده [English]

  • J. Bashiri

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • information needs assessment
  • information application
  • academic staff
  • information seeking behavior
  • agricultural research and education
  • organization
  • AREO