بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی

چکیده

کتابداران کتابخانه‌های تخصصی برای این که بتوانند به‌سرعت و سهولت در جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران خود گام بردارند، نباید خود را به چارچوب و فضای بسته کتابخانه و مجموعه موجود در آن، وابسته کنند، بلکه باید همگام با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و نیز منابع الکترونیکی و اینترنتی، در جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران خود حرکت کنند. کتابداران کتابخانه‌های تخصصی به‌واسطه دارا بودن مهارت‌های اطلاع‌یابی و در اختیار داشتن اطلاعات روزآمد از طریق شبکه اینترنت، می‌توانند با کیفیت بهتر به ارائه خدمت به جامعه استفاده‌کننده خود بپردازند. روش پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه ساخته محققان استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کتابداران 30 کتابخانه تخصصی شهرستان اهواز می‌باشد. برای تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و نیز نرم‌افزار اکسل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که رفتار اطلاع‌یابی کتابداران در کتابخانه‌های تخصصی مختلف، متفاوت است و متغیرهایی چون سابقه کار، زمینه تحصیلی (کتابداری یا غیرکتابداری)، میزان تحصیلات، مهارت‌های زبانی و رایانه‌ای، از جمله عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی آنها از شبکه اینترنت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Information Seeking Behavior of Ahvaz special libraries in Using the Internet

نویسندگان [English]

  • A.R. Asnafi 1
  • F. Soheili 2
  • A.H. Abdolmajid 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • special libraries
  • Libraries
  • information seeking behavior
  • Internet
  • Ahvaz