مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

حجم اطلاعات موجود در اینترنت و رشد روزافزون آن، کار جستجوی بهینه را، هم برای کتابداران و هم برای کاربران مشکل کرده است. در میان ابزارهای جستجوی عام، موتورها و فراموتورهای جستجو، شناخته‌شده‌تر هستند. این مقاله، به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن وقت کتابداران و کاربران در یافتن منابع مورد نیاز و تشخیص توانمندی موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌دهی به سؤالات مرجع آنی، بر آن است تا با مقایسه و تشخیص تفاوت‌های احتمالی بین موتورها و فراموتورهای مختلف، آنها را رتبه‌بندی کند و کارآمدترینشان را به‌عنوان ابزار سودمند، به کاربران معرفی کند. برای این منظور، با انتخاب ده کلیدواژه و جستجوی آنها در پنج موتور جستجوی عمومی Google، Alta Vista، Alltheweb، Yahoo و MSN و پنج فراموتور جستجوی Mamma، Metacrawler، Vivisimo،  DogPile و Surfwax، توانایی‌هایی آنها را مورد سنجش قرار داده است. توانایی‌های مورد نظر، عبارت است از: دقت، ریزش کاذب و میزان پیوندهای مرده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of search engines and meta-search engines in answering ready-reference questions

نویسندگان [English]

 • R. Alijani 1
 • M. Nikkar 1
 • L. Dehghani 2

کلیدواژه‌ها [English]

 • Search engines
 • meta-search engines
 • Evaluation
 • false drop
 • dead links
 • accuracy
 • Google
 • Alta Vista
 • Alltheweb
 • Yahoo
 • MSN
 • Metacrawler
 • Vivisimo
 • Dogpile
 • Surfwax