کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

مدیریت راهبردی، فعالیت گسترده سازمانی است که شامل ایجاد و اجرای راهبرد می‌شود. این شیوه مدیریت، خواستار توانایی برای هدایت سازمان به‌عنوان یک کلیت، از طریق تغییرات راهبردی در شرایط پیچیده و تردیدآمیز است. در کتابخانه، وظیفه اجرای مدیریت نظام‌مند فراگیر، برنامه‌ریزی برای سازمان آن است؛ این فرایند شامل فعالیت‌هایی است که دربرگیرنده ایجاد، اجرا؛ و ارزیابی برنامه راهبردی می‌شود. مدیریت راهبردی، فعالیت پردازشی تعیین اهداف سازمانی، توسعه خط‌مشی و برنامه‌ها برای دستیابی به این هدف‌هاست؛ و تخصیص دادن منابع، به‌گونه‌ای که سبب اجرای برنامه شود. مدیریت راهبردی، فعالیت پردازش مدیریتی جامع و در حال پیشرفت است که هدایت قاعده‌مند و اجرای راهبردهای مؤثر را پوشش می‌دهد. راهبرد فن‌آوری اطلاعات، نمونه‌ای از کاربرد مدیریت راهبرد کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Strategic Management in Libraries

نویسنده [English]

  • F. Doroodi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Strategic Planning
  • Library management