بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دستیار علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

چکیده

در این پژوهش، به بررسی رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از چهار پایگاه اطلاعاتی الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکووئست، همچنین رضایت آنها از نحوه دستیابی به پایگاه‌های نامبرده پرداخته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. نتایج نشان داد که میزان رضایت از پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکوئست و میزان رضایت از نحوه دسترسی به پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های ساینس دایرکت، الزویر، ابسکو و پروکوئست اختصاص یافته است. مهم‌ترین دلیل رضایت پاسخ‌گویان، جدید بودن مقالات و مجلات موجود است. مهم‌ترین عامل در دسترسی آسان به اطلاعات از طریق پایگاه‌های مورد بررسی، نبود امکان برقراری ارتباط، به‌دلیل شلوغ بودن خطوط ارتباطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment of satisfaction of the faculty of Shiraz University with online databases

نویسندگان [English]

  • Z. Hayati 1
  • M. Hassan Shahi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Databases
  • Satisfaction
  • Information services
  • User satisfaction