ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، به ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان می‌پردازد. روش تحقیق، پیمایشی توصیفی است و داده‌ها، از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده است. از مجموع پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده در بین 119 نفر از استادان در سه دانشکده علوم انسانی، کشاورزی، و علوم پایه، تعداد 87 پرسش‌نامه معادل 10/73 درصد جمع‌آوری گردید. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد کتاب، مهم‌ترین منبع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی است. اولین انگیزه و هدف اعضای هیئت علمی از جستجوی اطلاعات، انجام فعالیت‌های پژوهشی ذکر شده است. از مهم‌ترین مجراهای کسب اطلاعات برای گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه، کتاب و برای گروه کشاورزی، اینترنت شناخته شده است. 81/67 درصد از جامعه پژوهش، شکل ارائه اطلاعات را به‌صورت چاپی انتخاب کرده‌اند. فقط 44/3 درصد از جامعه پژوهش، منابع و مراکز اطلاعاتی موجود در دانشگاه لرستان را پاسخ‌گوی نیازهای خود دانسته‌اند. غنی نبودن مجموعه کتابخانه، مهم‌ترین علت کمبود ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the information needs of academic staff at Lorestan University

نویسندگان [English]

  • A. Bazvand 1
  • A. Sha'bani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • academic staff
  • Lorestan University
  • information channels