مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور شهرضا

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی میزان استفاده از خدمات اینترنت در رفع نیازهای اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز و اصفهان بوده که به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای انجام این تحقیق، تعداد 542 نفر از جامعه آماری دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان دانشگاه شیراز نسبت به دانشجویان دانشگاه اصفهان، از خدمات گوناگون اینترنت، بیشتر استفاده؛ اما در تأمین نیازهای اطلاعاتی خود به میزان یکسانی از اینترنت استفاده کرده‌اند. در اولویت‌بندی دلایل استفاده از اینترنت دانشجویان هر دو دانشگاه، جستجوی اطلاعات مرتبط با تحقیق به‌عنوان اولین اولویت ذکر شده است. همچنین دانشجویان هر دو دانشگاه، عدم دسترسی به مدارک تمام‌متن را اولین مشکل استفاده از خدمات اینترنت ذکر نموده‌اند. با مقایسه تأثیر مقطع تحصیلی بر میزان استفاده از خدمات اینترنت در میان دانشجویان دو دانشگاه، مشخص شد که دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به میزان متفاوتی از خدمات گوناگون اینترنت استفاده می‌کردند. علاوه بر آن، در بین دانشجویان هر دو دانشگاه؛ دانشجویان گروه علوم انسانی کمتر از دانشجویان سایر گروه‌ها از خدمات اینترنت استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study on the Usage of Internet to Fulfill the Information Needs in Postgraduate Students in Isfahan University and Shiraz University

نویسندگان [English]

  • A Jowkar 1
  • Sh. Na'eemi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • information needs
  • post-graduate students
  • Isfahan university
  • Shiraz University