کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

بخشی از موفقیت هر برنامه آموزش از راه دور می‌تواند با کیفیت خدمات کتابخانه‌ای برای کاربر از راه دور اندازه‌گیری شود. خدمات کتابخانه‌ای، در جهت حمایت از آموزش؛ مراحل تکامل از روش‌های سنتی ارائه اطلاعات به سمت شیوه‌های جدید مبتنی بر تکنولوژی را طی می‌کنند، و با وجود این تغییرات؛ همکاری و مشارکت بین کتابداران و هیئت علمی بیش از گذشته ضروری است. این مقاله بر برخی مسائل حول نقش کتابداران و هیئت علمی و مشارکت این دو عنصر در آموزش راه دور نظری خواهد داشت. همچنین به ویژگی‌های دانشجویان آموزش از راه دور، نیازهای کتابخانه‌ای آنها و اهمیت سواد اطلاعاتی و نقش خدمات کتابخانه‌ای در پیشبرد اهداف آموزش عالی اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Librarians and Academic Staff in the Process of Distant Education

نویسنده [English]

  • T. Gholami

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • academic members
  • distant education