عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

نقد عبارت است از مطالعه، ارزشیابی و تفسیر متن. در شیوه‌های نقد جدید، اغلب، عوامل مهم در تحلیل اثر به مباحث فکری مرتبط با روش‌ها و اهداف اشاره دارند. نقد کتاب شکلی از نقد ادبی است که ارزشیابی کتاب را براساس محتوا، روش و شایستگی آن انجام می‌دهد. معمولا نقد کتاب شامل بررسی کتاب براساس نظر ناقد است. در واقع؛ نقد کتاب براساس مهارت‌های تحلیلی شکل می‌گیرد. ناقد عواملی را برای تحیلی اثر در نظر می‌گیرد که شامل، موقعیت نویسنده کتاب، اهمیت عنوان، تحلیل موضوعی اثر، سطح نگارش، ارتباط میان فصل‌ها، پردازش متن؛ استنادها؛ رویکردها، بررسی سوگیری، جامعیت، اعتبار و برخی عوامل دیگر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Book Reviews

نویسنده [English]

  • F. Doroudi

کلیدواژه‌ها [English]

  • book review
  • critical analysis
  • criteria