بررسی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان انرزی اتمی ایران

چکیده

تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی تحلیلی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی فارسی طی سال‌های 1379-1383 بپردازد و میزان همکاری گروهی بین نویسندگان و پراکندگی موضوعی در مقالات تألیفی مورد بررسی را تعیین نماید. این تحقیق با استفاده از روش کتاب‌سنجی و تحلیل محتوا انجام می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از مجموع 553 مقاله تألیفی فارسی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 525 مقاله دارای مأخذ و 28 مورد بدون مأخذ بودند. بیشترین تعداد مقالات در بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، با 87 مقاله متعلق به «دانشگاه تهران» بوده است. موضوع «مواد و منابع» با 9/17 درصد بیشترین تعداد مقالات را داشته است. اکثر مقالات تألیفی مورد بررسی، مقالات یک نویسنده‌ای بوده‌اند که این‌گونه مقالات 92/81 درصد کل مقالات را شامل می‌شوند و تنها 08/18 درصد از مقالات با همکاری دو یا بیش از دو نویسنده نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of authored library and information articles published in Farsi journals of Humanities and Social Sciences

نویسنده [English]

  • A.H. Abdulmajid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometrics
  • Content Analysis
  • Farsi articles
  • authored articles
  • Library and information science