رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: چالش‌های موجود در سازماندهی منابع اطلاعات وبی و اینترنتی موجب شد تا دانشمندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم رایانه و علوم شناختی درپی یافتن راه‌حلی برای رفع آنها باشند. فوکسونومی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مهم برای ایجاد نظام بازیابی تعاملی و به‌ویژه در وب ‌2.0 ایجاد شده است. از آنجا که در بررسی هر پدیده‌ای حتی در دنیای مجازی توجه به فلسفه و چرایی ایجاد آن می‌تواند راه را برای توسعه و استفاده مؤثر از آن پدیده هموارتر سازد؛ لذا مقالة حاضر برآن است تا مبانی و ریشه‌‌های نظام رده‌بندی فوکسونومی را در رویکردهای فلسفی دیالکتیک و هرمنوتیک بررسی و درصورت امکان رابطه میان آنها کشف کند.
روش/ رویکرد پژوهش: روش کتابخانه‌ای. 
یافته‌ها: باتوجه به اینکه دو رویکرد فلسفی دیالکتیک و هرمنوتیک درپی یافتن و استخراج مفاهیم از پدیده‌ها هستند، لذا نزدیک‌ترین و مهم‌ترین ریشه‌‌های فلسفی فوکسونومی به‌شمار می‌روند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که هرمنوتیک بر تفسیر معنا از لفظ دلالت می‌کند و برداشت شخصی مفسّر را مبنای درک می‌‌داند شاید بتوان گفت که بیش از دیالکتیک با اصول اولیه فوکسونومی همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Folksonomy Principles and Hermeneutics and Dialectics Approaches

نویسنده [English]

  • M. Eltemasi
PhD Student, Knowledge and Information Science, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Folksonomies are introduced to be used in interactive information retrieval systems, especially in web 2.0. Considering any phenomenon's origin and formation philosophy facilitates the effective usage of them. Therefore, the Folksonomy classification system basics and principles will be studied in Dialectic and Hermeneutics philosophy approaches in this paper.
Methodology/Approach: Literature survey.
Findings: Dialectics and Hermeneutics philosophy approaches find and extract concepts from phenomena therefore are considered to be the closest to Folksonomy principles.
Conclusion: Since Hermeneutics focuses on text interpretation and human understanding, it is more conforming to Folksonomy principles than Dialectics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folksonomy
  • Dialectics
  • Hermeneutics
ابراهیمی، رقیه (1393). هرمنوتیک. بازیابی 5 خرداد 1393،  از http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30495

بابایی، محمود (1390). درباره فوکسونومی: رده‌بندی مردمی. بازیابی 5 خرداد 1393، http://www.babaei.ir

بانکی، فرزین؛ گوهری‌پور، مرتضی (1387). دیالکتیک و معنا. نامه پژوهش فرهنگی، 9 (35): 67-88.

حسنی، حمیدرضا (1385). معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول. اطلاع‌رسانی و کتابداری، (27-28): 54-100.

حسینی، مهدی (1385). فوکسونومی: رویکردی نوین به سازماندهی منابع اطلاعاتی وب. ارائه‌‌شده در همایش راهبردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه. بازیابی 5 خرداد 1393، از http://www.semaho.ir/2007/06/blog-post_23.html

خندان، محمد (1385). تبارشناسی معرفت در کتابداری و اطلاع‌‌رسانی مدرن. اطلاعشناسی، (11و12): 5-25.

دیالکتیک (1393). بازیابی 5 تیر 1393، از http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=27059

خندان، محمد (1388). نگاهی تطبیقی به آراء اطلاع‌‌شناختی لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو. تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی، 15 (1): 149-185.

خندان، محمد (1390). کتابداری و اطلاع‌‌رسانی و مفهوم پارادایم در فلسفه علم کوهن. تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی، 17 (4): 623-648.

سبحانی، جعفر (1393). هرمنوتیک چیست. بازیابی 5 خرداد 1393، از http://www.ensani.ir/fa/content/123391/default.aspx

کالاگر، شون (1388). هرمنوتیک و رابطه آن با علوم شناختی. بازیابی 18 خرداد 1393، از http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=36250

کریم‌زاده، سارا (1387). فولکسونومی چیست. کتاب ماه کلیات، 10 (130)، 24-33.

نشاط، نرگس (1382). هرمنوتیک و بازیابی اطلاعات. اطلاعشناسی،(2): 31-46.

نشاط، نرگس (1386). زبان وهرمنوتیک در فرایند مرجع. تحقیقات کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاهی،39(43): 27-40.

نشاط، نرگس (1390). در جستجوی معنا. تهران: نشر کتابدار.

نوروزی، علیرضا (1387). کتابخانه 2: خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2. کتاب ماه کلیات، 11 (131): 24-35.

نوروزی، علیرضا؛ منصوری، علی؛ حسینی، سیدمهدی (1386). رده‌‌بندی مردمی (فوکسونومی) سازماندهی دانش براساس خرد جمعی. اطلاعشناسی5 (1-2): 151- 166.

واعظی، احمد (1389). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Voss, J. (2006). Collaborative thesaurus tagging the Wikipedia way. [Wikimetrics] research papers1(1). Retrieved June 5, 2015, from  http://arxiv.org/abs/cs.IR/

 McFedries, P. (2006). Technically speaking: Folk wisdom. IEE Spectrum. Retrieved June 5, 2015, from  http://www.spectrum.iee.org/feb06/2756