مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، نیازهای اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نیازهای اطلاعاتی جامعه پژوهش و میزان برآورده شدن این نیازها  از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق بوده است. نتایج، نشان می‌دهند مهم‌ترین انگیزه از جستجو، روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای ‌است. بیشترین درصد دانشجویان (4/81 درصد) برای تأمین نیازهای اطلاعاتی خود از نتایج پژوهش‌های تجربی استفاده می‌کنند. 6/80 درصد دانشجویان از میان انواع منابع اطلاعاتی، کتاب‌ها و نشریات تخصصی را برای دستیابی به اطلاعات به‌کار می‌برند. دانشجویان، همچنین از طریق ابزار کاوش گوگل نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده می‌سازند و یافته‌ها بیان می‌دارد که بیش از 75 درصد دانشجویان در تأمین نیازهای اطلاعاتی خود از وب استفاده می‌کنند. کمبود منابع و امکانات از اهم موانع در دسترسی به اطلاعات محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Information Needs of Graduate Students in the Agriculture and natural Resources Faculties of University of Tehran and the Extent to Which These Needs Are Met in the Library of the Faculties

نویسنده [English]

  • F. Malekian

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • University libraries
  • faculty of natural resources
  • faculty of agriculture