ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: ارزیابی رضایت اعضای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از عملکرد خود برای بهبود فعالیت‌های انجمن است.
روش/ رویکرد: پژوهش به روش پیماشی و با استفاده از یک پرسشنامه تحت وب و ارسال پیوند آن به گروه‌های بحث موضوعی انجام شد که ۱۱۲ نفر آن را تکمیل کردند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رضایت اعضا از خبرنامه و برگزاری همایش‌ها و امور مربوط به آنها از جمله کیفیت همایش‌ها، زمان، مکان و موضوع بالاتر از سطح متوسط و در سایر جنبه‌ها و فعالیت‌ها کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین موفقیت انجمن در برآورده کردن انتظارات اعضا اندکی کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. بازدید از وبگاه انجمن، شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌ها، و همکاری با شاخه‌های استانی رایج‌ترین شیوه‌های تعامل اعضا با انجمن بوده‌ است. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و علمی، افزایش دانش حرفه‌ای، دیدار دوستان و همکاران قدیمی در محافل علمی و استفاده از خدمات انجمن چهار انگیزه اصلی اعضا برای عضویت در انجمن بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Iranian Library and Information Science Association Performance based on members' views

نویسندگان [English]

  • H. R. Jamali 1
  • M. Sangari 2
  • A. Vafaian 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to evaluate Iranian Library and Information Science Association (ILISA) performance based on members' views in order to promote its activities.
Methodology/Approach: This survey study was conducted using an online questionnaire. The link to the questionnaire was sent to Library and Information Science (LIS) online discussion groups and 112 people completed it.
Results: The results showed that the members' satisfaction with ILISA newsletter, conferences and the quality, time, place and theme of the conferences was above the average; while in all the other aspects was below the average. Also, the ILISA performance in meeting members' expectations was evaluated slightly below the average. Visiting ILISA website, attending conferences and workshops, and cooperating with provincial branches were the most common ways of interaction between association and its members. The four main motivations for members to join ILISA were cooperating in social and scientific activities, enhancing professional knowledge, meeting friends and ex-colleagues in meetings and using the services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Library and Information Science Association
  • ILISA
  • performance evaluation
  • Members
براری، مرتضی (1389). «انجمن‌های علمی در توسعه فرهنگ علمی و تقویت زیرساخت‌های علمی کشور نقش عمده‌ای دارند: گفت وگو با دکتر براری، دبیر کمیسیون انجمنهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری». کتاب ماه علوم و فنون، شماره 151، آبان: 8-10.

پاکدامن نایینى، مریم؛ فهیمى‌فر، سپیده؛ موسوى‌زاده، مریم (1388). «انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران: دیدگاه کتابداران جامعه پزشکی». در: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و جامعه پزشکی. تهران: کتابدار: ص 271-289.

پیراهری،نیر (1388). «بررسی وضعیت انجمن‌های علمی». پژوهشنامه. تابستان، شماره 39: 87-120.

«تاریخچه انجمن‌های علمی» (1389). کتاب ماه علوم و فنون، شماره 151، آبان: 3-7.

حیاتی، زهیر (1381). «انجمن کتابداران ایران». دایرةالمعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، ج 1: 338-342.

دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. تهران: رشد.

زره‌ساز، محمد؛ پازوکى، فاطمه؛ آزادى، تانیا (1388). «ارزیابى جایگاه و عملکرد انجمن کتابدارى و اطلاع رسانى ایران در فرایند آموزش غیررسمى کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌هاى تهران و خراسان». فصلنامه کتاب، زمستان، پیاپی 80.

سوهانیان حقیقی، محمد؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ آزاد، اسدالله (1385). «مطالعه و نظرسنجی دربارۀ عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران». فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(4): 73-88.

گزارش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در دوره نخست 1382-1379. تهران: انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1382.

محسنی، منوچهر (1382). مشارکت اجتماعی در ایران. تهران: آرون.

وب سایت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، تاریخچه انجمن . قابل دسترس از طریق: http://ilisa.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=136. تاریخ دسترسی: شهریور 1393 .

Aslan, Selma. (1995). "The Turkish Librarians' Association: Today and tomorrow", paper presented at the 61st IFLA Council anıd General Conference' 20-26 August 1995, İstanbul

Canadian Library Association: (2004). “Membership Survey, Final Report” October, 2000 16 Oct http://www.cla.ca/commission/ membersurvey.pdf