تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است. پژوهش، با روش پیمایشی توصیفی و با استفاده از پرسش‌نامه لایب‌کوال انجام گرفته است. تعداد 193 نفر از استفاده‌کنندگان کتابخانه به پرسش‌نامه‌ها پاسخ داده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر کل خدمات کتابخانه‌ای حداقل انتظارات کاربران خود را فراهم کرده است و خدمات کتابخانه از لحاظ کیفی بالاتر از حداقل قابل قبول استفاده‌کنندگان است (با شکاف کفایت خدمات 13/0). اما کیفیت خدمات کتابخانه بسیار پایین‌تر از مطلوب‌ترین سطح مورد انتظار استفاده‌کنندگان است (با شکاف برتری خدمات 57/2-). براساس سایر یافته‌ها، کیفیت خدمات کتابخانه در برخی موارد، از حداقل سطح قابل قبول استفاده‌کنندگان پایین‌تر است. این موارد عبارتند از: دسترس‌پذیر کردن منابع الکترونیکی در منزل و یا محل کار استفاده‌کنندگان، فضای عمومی برای یادگیری و مطالعه گروهی، فضای ساکت و آرام برای فعالیت‌های فردی، وب‌سایت کتابخانه که به کاربران امکان بدهد شخصا اطلاعات را مکان‌یابی کنند، منابع الکترونیکی مورد نیاز استفاده‌کنندگان و تجهیزات مدرنی که به کاربران امکان می‌دهد به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند. کتابخانه در بُعد تأثیر خدمات بر خلاف دو بُعد دیگر توانسته است حداقل خدمات مورد قبول کاربران را به نحو مناسبی برآورده کند (50/0).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service Quality Gap Analysis of the Central Library of the School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • F. Afnani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libqual
  • library service quality
  • Central Library of the School of Medicine
  • Tehran University of Medical Sciences