مقایسه میزان بسامد خوداستنادی و بسامد استناد به دیگران در متن مقالات چهار رشته از علوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‎ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل بسامد خوداستنادی و مقایسه آن با بسامد استناد به دیگران و ارائه دیدگاه جدیدی نسبت به بحث خوداستنادی است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع تحلیل استنادی است و جامعه این پژوهش را مقالات مجلات با ضریب تأثیر بالا در چهار رشته ریاضیات، شیمیِ تجزیه، کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی، و زیست‏شناسی تشکیل می‌دهد.
یافته‎ها: یافته‌‏های پژوهش نشان می‌دهد که رشته ریاضیات با 5/26 درصد بالاترین میزان بسامد خوداستنادی را به خود اختصاص داده است و رشته‌های شیمی با 20 درصد، زیست‌شناسی باا 19 درصد، و کامپیوتر و سیستم‏‌های اطلاعاتی با 5/12 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. میزان بسامد خوداستنادی از بسامد استناد به دیگران در کلیه‏ رشته‏ها بیشتر است. بررسی میزان پراکندگی بسامد استنادها در بخش‎های مختلف مقاله نشان می‎دهد که بیشتر خوداستنادی‌ها در بدنه اصلی مقالات تکرار شده است. در مورد بسامد استناد به دیگران نیز این الگو در همه رشته‎های مورد پژوهش به‌جز شیمیِ تجزیه مشابه است؛ یعنی میزان تکرار استنادها در بدنه اصلی بیشتر از بخش‎های مقدماتی است.
نتیجه‎گیری: از تکرار بیشتر خوداستنادی نسبت به استناد به دیگران در متن مقالات این نتیجه حاصل می‎شود که خوداستنادی‌ها در مقایسه با سایر استنادها ربط بیشتری به مقاله ‏استنادکننده دارند. به‌علاوه، با توجه به میزان بسامد خوداستنادی‎ها و جایگاه آنها در بخش‎های گوناگون مقاله می‎توان خوداستنادی‎های موجود در مقالات را به دو گروه مؤثر و سطحی تقسیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation and self-citation in articles from four disciplines

نویسنده [English]

  • Z. Farizadeh
MA, Knowledge and Information Science
چکیده [English]

Purpose: This research aims at analyzing and comparing self-citation frequency and frequency of citation to others, and presenting a new approach to self-citation.
Methodology:  The study analyzes the articles of high-impact factor journals in four fields of science: Mathematics, Analytical Chemistry, Computer Science and Information Systems, and Biology.
 Findings: The research findings indicated that Mathematics has the highest self-citation frequency (26.5%), and Analytical Chemistry, Biology, and Computer Science and Information Systems have the self-citation frequency of 20%, 19%, and 12.5%, respectively. In all fields, the frequency of self-citation is higher than that of citation to others. Studying the rate of frequency distribution of citation in different parts of the articles shows that the most self-citation frequency is in the main body of the articles. On the other hand, frequency of citation to others in all of the studied fields (except Analytical Chemistry) in the main body is more than in the introductory sections of the articles.
Originality/value:The higher rate of self-citation frequency than the frequency of citation to others in the texts of articles likely suggests that self-citations comparing to other citations have closer relevance to the citing article. In addition, the results of this research with respect to the rate of self-citations and their position in different parts of the articles probably can provide a new approach to self-citation. Accordingly, self-citation in articles can be divided into two groups: more related/acceptable, and less related/unacceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-citation frequency
  • citation frequency
  • Frequency of citation to others
  • Mathematics
  • Analytical chemistry
  • Computer science and information systems
  • Biology