مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

با توجه به نقش اطلاعات به‌عنوان کالای باارزش و لازمه حفاظت از آن در تجارت امروز، طراحی سیستمی برای مدیریت امنیت اطلاعات است، تا از این طریق بتوان از سرمایه‌های اطلاعاتی خود حفاظت کرد. برای دستیابی به این هدف، مدیریت حقوق دیجیتال مطرح شده است. این مقاله مدیریت حقوق دیجیتال را براساس آخرین تغییرات شرح می‌دهد. کاربرد مدیریت دیجیتال، روند تکامل، جنبه‌های مختلف آن، مؤلفه‌های مطرح در مدیریت حقوق دیجیتال، معماری اصلی، زبان‌های مهم و مسائلی از این قبیل را شرح می‌دهد. در پایان چالش‌های مطرح درباره آن را بیان می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Rights Management: Opportunities and Challenges

نویسنده [English]

  • M. Syamak

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital rights management
  • digital content
  • e-commerce