کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چکیده

محمل‌های اطلاعاتی طی زمان، همواره در حال دگرگونی هستند، با این حال، ارزیابی کیفی اطلاعات، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که متخصصان اطلاع‌رسانی باید به آن توجه کنند. رشد پرشتاب اطلاعات در وب و قرار گرفتن حجم بسیار زیادی از وب‌سایت‌ها با هر کیفیت و محتوایی، دسترسی به اطلاعات معتبر و مرتبط را به‌طور روزافزونی دشوار کرده است. امروزه، تقریبا هر کسی می‌تواند ایجاد یک وب‌سایت را اعلام کند؛ با این حال، تاکنون استانداردی رسمی برای ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها تعیین نشده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ضمن استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها، موسوم به دبلیو.کیو.ای.تی. (WQET)، که توسط مک‌اینرنی تهیه و تدوین شده است، به بررسی ویژگی‌های کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای پرداخته شود و معیارها و ابزارهای موجود در این خصوص مرور شوند. قابل ذکر است که این ابزار هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ) برابر با 0/95 به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of library websites: Review of criteria and tools

نویسندگان [English]

  • F. Osareh 1
  • Z. Papi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • library websites
  • quality indicators
  • website quality
  • website quality evaluation tool (WQET)